Bijbelse therapie

Een gelovig echtpaar heeft een woordenwisseling over een verschilpunt.
Geheel onverwachts overlijdt de man.

Zijn vrouw blijft achter met een depressie omdat ze hem geen schuld heeft kunnen belijden.

Ze deelt haar moeite met een gelovige zuster, die haar helpt om met haar probleem naar Jezus te gaan.

Samen gaan ze in gebed naar de Heiland, en ze belijdt haar schuld en vraagt of de Heere Jezus dat wil zeggen aan haar man.

Ze ervaart een enorme bevrijding en kan God de Vader loven en danken.

Een waar gebeurde geschiedenis en concrete toepassing van Mat.11:28; 1Joh.1:9; Joh.14:13,14; Jac.5:16; en Gal.6:2: draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

-Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. (Mat.11:28)
-Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Joh.1:9)
-En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Joh.14:13,14)
-Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.(Jac.5:16)
-Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.(Gal.6:2)