Gevoelens

Een mens dat geen gevoelens heeft is een gevaarlijk wezen.
Maar als we onze gedachten laten leiden door onze gevoelens wordt ons leven onbeheersbaar.
Hoe weten we de goede plaats voor onze gevoelens?
Het anker voor onze ziel vinden we in Gods Woord. (Hebreen 6:19)
Het recept is eenvoudig:
Wanneer iets in onze gedachten komt, moeten wij toetsen: is dit van de Here Jezus of niet?

De uitvoering kost strijd.
Allerlei gedachten kunnen ons bestormen: angst, hoogmoed, minderwaardigheidsgevoelens, enz.  
Elke gedachte moet onder de heerschappij van Christus gebracht worden (2Kor.10:5)

Een praktijkvoorbeeld.
Een jonge weduwe wordt na vertrek van bezoek overvallen door panische gedachten. Ze overwint die door de Bijbel te openen en daarin te gaan lezen. Het lezen Woord van God geeft haar vertroosting.

Ervaring
Als men als kind gewend is de Bijbel te lezen en te bidden kan er in het geheugen een kostbare schat aan Bijbelteksten opgeslagen worden. Dan kan bij aanstormende gedachten gezocht worden naar Woorden van Gods Woord, als naar wapenen.
Bijvoorbeeld:
Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? (Hebr.13:5,6)
of
Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper, en uw Formeerder: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.(Jes.43:1)
printvriendelijke afdruk