Functie van hart en nieren in het menselijk lichaam
Nieren zijn reinigingsorganen.
De nieren zuiveren het bloed van afvalstoffen. Als de nieren niet goed functioneren blijven de afvalstoffen in het bloed, er ontstaat 'bloedvergiftiging'. Tegenwoordig kan men door middel van een kunstnier of nierdialyse het bloed zuiveren. Als men dat niet doet wordt de mens langzamerhand bewusteloos en gaat hij sterven.
Het hart is de pomp van de energie.
Als het hart onvoldoende werkt kan het lichaam niet goed functioneren. Wordt er niets aangedaan, dan verdwijnt het leven uit het lichaam.

Geestelijke betekenis
De functie van hart en nieren is: drijvende kracht en reiniging.
In geestelijk opzicht betekent dat dus: de drijvende kracht van ons doen en denken en het open houden van het contact met de Schepper, de  heilige God.
Anders geformuleerd: het 'hart' wijst op de geest van de mens en de nieren op het geweten.

Voorbeelden
uit het hart van de mensenkomt….
Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst,  lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. (Marcus 7:21-23)
zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren
In de stilte en eenzaamheid kan het geweten gaan spreken. Door de onrust die daardoor ontstaat kan de slaap gaan  wijken. Door de overtreding te belijden komt er contact met God en keert de vrede en vreugde weer. (Psalm 32)

Bijbelteksten
• o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft. (Psalm 7:10)
• Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart. (Psalm 26:2)
• HEERE van de legermachten, rechtvaardige Rechter, U Die de nieren en het hart beproeft,….. (Jeremia 11:20)
• Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, (Jeremia 17:10)
• HEERE van de legermachten, Die de rechtvaardige beproeft, Die de nieren en het hart ziet, (Jeremia 20:12)
• Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. (Psalm 16:7)
• En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. (Openbaring 2:23)
• Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg  is en leid mij op de eeuwige weg. (Psalm 139:23,24)
Hart en nieren; geestelijke betekenis