Heeft God berouw?

In de Bijbel kom je soms uitspraken tegen die met elkaar in tegenspraak lijken te zijn.
Zo lees je in 1Sam.15:35 dat het God berouwde dat Hij Saul als koning had aangesteld.
Maar 6 verzen eerder, in vers 29, lees je dat God niet liegt en ook geen berouw heeft, want Hij is geen mens dat Hij berouw zou hebben.
Wat is het nu: kan God nu wel berouw hebben of niet? Het antwoord houdt verband met Gods wezen, met Wie Hij is. God maakt zelf geen deel uit van de schepping, want Hij is de Schepper. Hij heeft geen deel aan de zonde en daarom kan Hij geen berouw hebben zoals een mens berouw kan hebben over een misstap of misdrijf.

Toch is het woord “berouw” op twee manieren op God van toepassing:
1.Wanneer er staat dat God berouw had, laat het zien hoe sterk God betrokken is bij wat de mensen ervan hebben gemaakt. Het woord “berouw” wordt dan gebruikt in de betekenis van “verdriet” over wat er gebeurd is.
2.Wanneeer er staat dat  God “geen berouw heeft”, dan is dat in de betekenis dat God “Zijn woord houdt “
(uit: De Bijbel in de basis)

Antwoorden