HET ICHTUS-SYMBOOL
Het Ichtus-symbool heeft te maken met de vroegchristelijke tijd. Jezus' volgelingen erop uit om overal de blijde boodschap van Jezus Christus te verkondigen. Hun belijdenis was kort en krachtig: "JEZUS IS HEER."
Dit was aanstootgevend voor de Romeinse keizers die deze titel voor zichzelf opeisten. Omdat christenen weigerden de keizer als HEER te erkennen, ontstonden er al vroeg vervolgingen. Toen bijvoorbeeld de stad Rome in het jaar 64 werd geteisterd door een grote brand, schoof keizer Nero de schuld op de christenen, die hij daarop fel liet vervolgen. Hierdoor werden christenen in de anonimiteit gedrongen en ging men samenkomen op eenzame plaatsen: in onderaardse grotten (catacomben), in slecht toegankelijke bossen, op eenzame stranden en dergelijke. Om elkaar te kunnen herkennen en ook om elkaar te kunnen vinden, werd al spoedig een symbool gebruikt: het teken van 'ichthus', dat is Grieks voor 'vis'.

Waarschijnlijk is men hierbij uitgegaan van de naam die de Here Jezus gaf aan zijn volgelingen: "Vissers van mensen." Deze vis zwemt naar links en men las in het woord de aanduiding van de Here Jezus:

l(esous)            Jezus
Ch(ristos)         Christus
Th(eou              Gods
U(ios)                Zoon
S(oter)            Verlosser
terug naar Antwoorden