Magnetiseur, magnetisme; wat zegt de Bijbel?
De geestelijke verbinding met God de Vader wordt echter aangevallen. Daarom staat in de Bijbel: Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Ef.6:11,12)

4. De Bijbelse richtlijn wat betreft de behandeling van een magnetiseur
Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. (Deut.18:10-13)
Wichelarij, tovenaar, bezweringen, waarzeggen, het zijn dingen die te maken hebben met de occulte (= verborgen wereld). En Gods woord waarschuwt daarvoor, omdat ze een belemmering zijn voor het contact met een heilig God.
Het maakt niets uit bij wat voor soort magnetiseur u komt. In vele gevallen zal het lichaam genezen, de klacht verdwijnen, maar u betaalt er wél een prijs voor! Men wordt occult besmet, het geestelijk contact met God onze Vader wordt verstoord.
                                                                                                               W.Hoek, Vroomshoop                                                                                                                                                
Literatuur:
Ruud van der  Ven; Genezing uit het Oosten.
Rianne van der Smitte; Twee Heren.
Els Nannen; Van occultisme tot bevrijding.
1. Wat is magnetiseren?
Magnetiseren gebeurt door handoplegging of door strijkende bewegingen te maken over het lichaam. De ene magnetiseur doet het eenvoudig terwijl de andere met veel poespas zijn 'gave' brengt.  Ook zijn er magnetiseurs die hun handen niet op het lichaam houden maar er net boven, ze noemen dat 'instralen' van energie. Sommige magnetiseurs noemen zich anders, bijvoorbeeld: geestelijk genezer, spiritueel genezer of chakra balançeur.
De magnetiseur die zichzelf als 'vrome genezer' ziet, heeft meestal wel een Bijbel op tafel liggen en ook vaak een kruis aan de muur. Maar dat wil nog niet zeggen dat je in veilige handen bent. Ze omschrijven God als een 'almacht' of 'oerbron' en Jezus Christus wordt niet als Verlosser en Middelaar erkend.
De magnetiseur die zich 'spiritueel genezer' noemt of 'chakra balançeur', doet heel geleerd, maakt het zgn. 'technisch wetenschappelijk', haalt er punten en lijnen op het lichaam bij, waarlangs hij werkt. Als een patiënt bij zo'n 'genezer' vandaan komt, zal hij of zij het gevoel hebben bij een heel wijs man geweest te zijn. Maar óók het werk van deze magnetiseur komt niet van de Heere God.
Tenslotte de magnetiseur die zich gewoon magnetiseur noemt en zegt: 'Er is geen hogere macht, het is gewoon energie. Wat ik te veel heb, breng ik over van mijzelf naar een ander'. Dit zijn de aanhangers van Franz Anton Mesmer met zijn 'dierlijk magnetisme'.
Conclusie: het gaat om iets onzichtbaars dat overgebracht wordt door de magnetiseur.

2. Hoe bepaalt een christen zijn standpunt?
Het standpunt van een christen wordt bepaald door de Bijbel. Sommige richtlijnen staan daarin heel direct als geboden of verboden, voor andere aspecten van het leven is meer kennis van Gods Woord nodig.
De Heere Jezus zegt: Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (Joh. 14:21)
Wanneer we ons houden aan wat Hij ons gebiedt, leren we Hem steeds beter kennen. Als we bijvoorbeeld Zijn opdracht in Lucas 6:27 opvolgen, leren we wat Hij voor ons heeft ondergaan aan het kruis.
De Heere Jezus zegt ook: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. (Joh. 14:23)
Wanneer we Gods Woord bewaren komt er een heel nauwe relatie met de Vader en de Zoon. We worden ons dan voortdurend bewust van Gods Woord in ons.
Daarom is het goed als een gelovige bij het bepalen van zijn standpunt niet alleen let op duidelijke geboden of verboden in Gods Woord, maar vooral ook tracht na te speuren waar Gods bedoeling naar uitgaat.

3. Bijbelse 'geboden' zijn waarschuwingen
De Bijbel maakt duidelijk (openbaart) dat er niet alleen een zichtbare wereld is, maar ook een onzichtbare werkelijkheid, waarin geestelijke boze machten onder leiding van satan, de tegenstander van God, proberen de mens af te scheiden van de Schepper.
Bijbelse geboden zijn waarschuwingsborden om niet gebonden te raken aan de onzichtbare geestelijke machten. De 'tien geboden' beginnen dan ook met de woorden: Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het slavenhuis, geleid heeft.(Ex.20:2,3)
De mens verkeert van nature in het 'slavenhuis' van satan, de overste van de wereld. (1Joh.5:19) Van nature is de mens afgescheiden van de Schepper en onder invloed van de tegenstander van God. Door het offer van Jezus Christus is het mogelijk vrij te worden en weer in contact te komen met een heilig God.
printvriendelijke afdruk