Verbod op occulte praktijken (Deut.18:9-13)
Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.

Waarom waarschuwt de Bijbel
Er is niet alleen een zichtbare stoffelijke wereld, maar ook een onzichtbare geestelijke wereld. En in de geestelijke wereld zijn twee tegengestelde machten: het koninkrijk van God, de Heilige Geest, en het rijk van Gods tegenstander, de satan.
Occultisme
(Occult = verborgen)
Onze Schepper waarschuwt ons in Zijn Woord voor contacten met die verborgen geestelijke wereld van satan.
Oorzaken van occulte belasting zijn bijvoorbeeld: paragnosten, glaasje draaien, helderziendheid, tarotkaarten, reiki, hekserij, enz. ( <http://dewegwijzer.net/occult.html>)
Alternatieve genezers kunnen ook in contact staan met de occulte wereld waardoor men via die weg occult gebonden kan worden. (zie bijv. http://dewegwijzer.net/homeopathie.html   )  

Wat zijn de gevolgen?
Mogelijke gevolgen op geestelijk gebied zijn bijvoorbeeld: niet (hardop) kunnen bidden, weerstand tegen Bijbellezen, geen verlangen naar christelijke gemeenschap, niet kunnen geloven, stemmen in het hoofd, vloeken, enz.
Occulte machten laten niet toe dat men hardop uitspreekt: 'het bloed van de Heere Jezus reinigt mij van zonde en ik zoek bescherming onder Zijn bloed'.
Wanneer men dat niet kan, is het verstandig hulp te vragen aan geestelijk gegroeide broeders&zusters.

Manieren waarop men in contact kan komen met het occulte
Er zijn heel veel mogelijkheden waardoor men occult belast kan worden.
De hele wereld ligt in het boze (1Joh.5:19), maar niet ieder is even kwetsbaar. Een kind kan de gevolgen ervaren van een dwaling van de ouders, maar mag ook dat belijden en er zich van af keren. In de Bijbel staan voorbeelden:
Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. (Nehemia 1:6).

Wilt u vrij worden?
Dan is het van beslissende betekenis datgene, waardoor  u in contact gekomen bent met het rijk van de satan, te erkennen en belijden aan de Heere God en uit te spreken zich er van af te keren en tot  Hem te richten.
- bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, (Hand.26:18).
- van de afgoden tot God bekeerd (1Thes.1:9).
- het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.(1Joh.1:7)
- Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Joh.1:9)

Wees nuchter en waakzaam
Wanneer men een goede spijsvertering heeft en alles kan eten zonder daar last van te ondervinden is het niet nodig naar een arts te gaan. Maar als men een allergie heeft voor een bepaald voedsel is het verstandig dat uit te zoeken en dat voedingsmiddel niet te gebruiken.

Zo is het ook met het geestelijke. Wanneer men dagelijks behoefte heeft om de Bijbel te lezen, de gemeentelijke samenkomsten niet wil missen, geen belemmering voelt om een gebed uit te spreken en voortdurend in relatie staat met de Heere Jezus, is men beschermd tegen de vloek van het occulte. Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder reden niet aan. (Spr.26:2)
Maar als men die innerlijke rust en vrede niet heeft, is het wijs om te onderzoeken of er mogelijk een occulte (= verborgen) belemmering is, of tegenover de Heere uitspreken dat men afstand neemt van een gebruik uit het voorgeslacht.
Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan.(2Kor.13:5).

W.Hoek
Vroomshoop
.
printvriendelijke afdruk