ZICHZELF ONBESMET VAN DE WERELD BEWAREN

Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader is:... zichzelf onbesmet van de wereld bewaren (Jac.1:27)
Ons oog
De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht. (Luc.11:34)
Waarschuwing: Wat we zien wordt opgeslagen in onze hersenen; de boze kan die beelden weer oproepen. Via het kijken naar het verbodene werd Eva verleid (Gen.3:6).
Advies: Job 31:1 Ik had met mijn ogen een verbond gesloten (om niet te zondigen).

Ons oor
Het oor der wijzen zoekt kennis (Spr.18:15). Het geloof is uit het horen (Rom.10:17). We moeten willen luisteren naar Gods Woord.
Waarschuwing: Er komt een tijd, dat de mensen .... hun oor van de waarheid zullen afkeren (2Tim.4:4)
Advies: Jac.1:19 Ieder mens moet snel zijn om te horen (naar het goede).

Onze mond
Met de mond belijdt men tot behoudenis (Rom.10:10).
Door wat we zeggen worden we ofwel opgenomen, ofwel buitengesloten van een groep, die een goddeloze weg gaat.
Waarschuwing: Wat uit de mond uitgaat, komt uit het hart en dat maakt de mens onrein (Mat.15:18).
De tong is een vuur..., dat het gehele lichaam bezoedelt en de hele levensloop in brand zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel (Jac.3:6).
Advies: Psalm 141:3 Here stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren mijner lippen.

Breng een bijbels filter aan


    1.Is het: waar, waardig, rechtvaardig?
    2.Is het: rein, beminnelijk, welluidend?
    3.is het  een deugd, lofwaardig?
    Is het de Geest van de Here Jezus?

Naar: Ramaker,  Je blijft niet altijd baby.  ISBN 9065340041

retour suggesties