Onderwijs in een Bijbels Kader
(toepassing: gij geheel anders)

Het verschil met de algemeen gangbare leerstof is als volgt schematisch weer te geven:

Modern voortgezet onderwijs;
een hecht aaneensluitend geheel dat geen rekening houdt met de Bijbel.
Hoofddoel: maximale ontplooiing van het kind, zonder rekening te houden met hun Schepper.
Enkele voorbeelden:
Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs;
een heel ander  kader.
Hoofddoel: opvoeden in ontzag voor de Schepper.
Enkele voorbeelden:
GLOBAAL OVERZICHT van de IDENTITEIT in de VAKKEN
en
Voorbeelden van de relatie kerndoelen met bijbelse thema's
zie Onderwijs in Bijbels kader