Piercings

Wat is het?
(Engels: to pierce = doorboren, doorsteken, maar ook: diep schokken)
Bodypiercing is afkomstig uit Afrika en Azië. Evenals tatoeëren heeft het piercen daar een ritueel karakter.
Tegenwoordig komt ook in Europa en Noord-Amerika steeds meer voor als de ultieme uiting van individualiteit en zelfbeschikking. De (post)moderne mens ziet piercing vooral als decoratieve modetrend; ook zou piercing het erotisch genot opvoeren.

Een joods oordeel
Onze lichamen mogen niet beschouwd worden als dingen die we bezitten, maar als scheppingen van God, die niet ontheiligd mogen worden. Joden dienen niet het gedrag van niet-joodse buren na te doen.
De vragen die we moeten stellen zijn:
- waarom wil je je lichaam veranderen?
- doe je iets wat goed voor je is en waar je trots op kunt zijn?
- hoe betrek je het beeld van God in je beslissingen
<http://www.beingjewish.org/jewishemail/resp1118.html>

Christelijk beoordelingen
De christen moet vragen:
- “zal dit schadelijk kunnen zijn voor mijn lichaam?” Als het antwoord “ja” is ……dan is het verkeerd.
- “verheerlijk ik God hiermee?” Als het antwoord “nee” is ……dan is het verkeerd.
< http://www.scripturessay.com/article.php?cat=permitted&id=523>

De Bijbel is er heel duidelijk over dat we ons lichaam met respect dienen te behandelen; het lichaam is niet van onszelf, we kunnen er niet naar eigen goeddunken mee handelen. Ons lichaam behoort aan God, Die het heeft gemaakt en met Zijn bloed heeft gekocht. Onze lichamen behoren tempels van de Heilige Geest te zijn. Met onze lichamen behoren we God te verheerlijken.
Paulus schrijft: "Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? ...... Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont, Die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam."(1 Kor. 6:15, 19-20).
<http://www.cftnederland.nl/piercing.htm>

Voor een algemeen antwoord op de vraag: Hoe bepaalt een christen zijn standpunt? zie: http://www.dewegwijzer.net/Tatoeage.html  
Terug Antwoorden