Wat is Reiki?
REIKI staat voor universele levensenergie. Deze leer is afkomstig uit het Japanse Boeddhisme. In het Japans betekent REI 'geest' en KI 'energie'; het is dus de leer van de geestesenergie. Het leert de mensen om de godde1ijke, kosmische energie via de handen door te geven aan anderen. Eerst moet je worden ingewijd in de REIKI-leer. Dan kun je door middel van het aanroepen van een mantra in contact treden met die kosmische energie. Vervolgens kun je die energie gebruiken om een ander te genezen.
De bijbel en Reiki zijn het er allebei over eens dat de mens bestaat uit een GEEST een ZIEL en een LICHAAM.
·    In de geest van de mens bevindt zich het geweten. Daardoor hebben we besef van goed en kwaad.
·    Met ons lichaam hebben we contact met de stoffelijke natuur om ons heen. Onze kennis over die fysieke wereld om ons heen komt binnen via ons fysiek lichaam. Met ons lichaam nemen we bijvoorbeeld warm of koud licht of donker enz waar.
·    Onze kennis van de geesteswereld moet vanuit die onzichtbare wereld in onze geest binnenkomen.  Met onze geest hebben we contact met de geesteswereld.

Hoe kunnen we nu weten of datgene wat uit de onzichtbare wereld bij ons binnenkomt goed of kwaad is?  Het oordeel over goed en kwaad in die onzichtbare wereld kan alleen komen van iemand uit die onzichtbare wereld.
De Bijbel gaat over Jezus Christus. Hij is vanuit die onzichtbare wereld  als mens bij ons gekomen om ons te openbaren wie God (dus goed) is, en wie de duivel is, die tegen God en de mensen is.
Jezus Christus is ook de weg tot God. Hij heeft daarvoor zijn leven afgelegd aan het kruis. Daardoor toonde Hij zijn grote liefde voor ons. Daardoor werd ook de ware aard van God tegenstander, de duivel, getoond.

Van nature is de menselijke geest doordrongen van een geest, die in de Bijbel genoemd wordt: overste van de wereld.
Jezus Christus heeft zijn leven willen geven om ons de mogelijkheid te bieden Zijn Geest toegang te geven tot ons hart. Als we ons hart (de bron van ons denken) voor Hem openzetten, worden we geestelijk opnieuw geboren (wederomgeboren, van-boven-af-geboren).

Ziel geest en lichaam vormen één geheel en de toestand van de geest heeft zijn weerslag op zowel ziel als lichaam.

Afhankelijk van de geest, die in ons woont, kijken we naar de dingen om ons heen en beoordelen we de dingen in ons, zoals onze gevoelens.
Doordat we 'gekleurd' waarnemen komen mensen dikwijls later in hun leven tot de conclusie dat ze iets verkeerd beoordeeld hebben. Hoe kunnen we nu weten of datgene wat we denken waar te nemen of te voelen goed of kwaad is?

1.In ons geweten.
De Heilige Geest van Jezus Christus wil de mens “overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel”. (Joh.16:8)
Door christenen heen spreekt die Geest: “laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”. (2Kor.5:21)

2.In de uitwerking op de omgeving.
De uitwerking van de geesteswereld is te vergelijken met de uitwerking van de wind.
“De wind blaast, waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet, waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat”. (Joh.3:8)
Zo is het ook met iemand, die contact heeft met de geesteswereld. Aan de uitwerking kan men de geest herkennen.

Bij groepen mensen die gekenmerkt worden door: liefdeloosheid en haat, moord en doodslag, huwelijksontrouw en seksuele uitspattingen, diefstal en corruptie, leugen en misleiding, is duidelijk te zien dat het uitwerkingen zijn van de “overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Ef.2:2)
Die geest veroorzaakt via deze mensen veel ellende en maakt talloze slachtoffers. Heel veel mensen hebben een rotleven achter de rug of hebben iets traumatisch of teleurstellends ervaren in hun leven.
Deze mensen zijn geneigd zich tot geestesbewegingen te wenden die vriendelijkheid, liefde, blijdschap enz lijken te bieden. Zoals Reiki. Maar na verloop van tijd merken ze dat het slechts schijn is.

Werkelijke vrede met God en medemensen ervaren we alleen door Jezus Christus.
De Geest van Jezus uit zich in de combinatie van: liefde + blijdschap + vrede + geduld + vriendelijkheid + goedheid + trouw + zachtmoedigheid + zelfbeheersing. Ook tegenover vijanden.

Jezus Christus nodigt: “Komt tot Mij, allen, die vermoeit en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. (Mat.11:28)

Meer over Reiki zie: http://www.reikireality.eu/home_nl.htm
HOME
Getuigenis fibromyalgie patiënte
printvriendelijke afdruk