Voetreflextherapie
Een reflexoloog aan het woord:
Door de correcte gebieden op de aangetoonde wijze te masseren, stroomt er nieuwe levenskracht (Tsji) naar het aangetaste orgaan en worden er afvalstoffen afgevoerd. De Therapeut moet zich eerst goed voorbereiden: zorgen dat zijn energie voldoende stroomt door zijn gedachten, problemen, drukte en spanning van zich af laten glijden, dan zijn aandacht op de ademhaling van zijn buik richten en de energie die zich daar verzamelt, langs zijn wervel- kolom naar boven en dan naar buiten laten stromen via schouders, armen en uiteindelijk, handen. De massage heeft dan als eindresultaat het realiseren van een harmoniserende energie, waardoor de levensprocessen in balans gebracht worden (yin-yang-balans)
Uit: Balen e.a., Mag ik alternatief behandeld worden? Uitg.Groen ISBN 9050302661

Een beknopt oordeel:
Voetreflextherapie is een uit China overgewaaide geneeswijze, aangepast aan bet westerse denken en zogenaamd wetenschappelijk getoetst. Sommige boeken over voetreflextherapie spreken elkaar tegen, maar bij een 'goede', dat wil zeggen een paranormaal begaafde, therapeut is de kans op ontspanning en genezing groot. Voetreflextherapie is een vorm van acupressuur, en daarmee een meridiaantherapie, net zoals acupunctuur.
Uit: Rianne van der Smitte , Als het licht duisternis is… Uitg.Gideon  ISBN 9060674901

Rianne van der Smitte geeft voor Voetreflex / Touch for Health /lrisscopie / Acupunctuur / Homeopathie als advies Colossenzen 2:8 en 9: 'Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.'

Na jarenlang studies in de natuurgeneeskunst en psychosynthese gevolgd te hebben, leidde Rianne van der Smitte-Groenendijk samen met haar man Walter, ruim tien jaar één van de meest prominente new-age-centra in Nederland. In spiritueel centrum 'Pitjen-Groenendijk' konden mensen terecht voor onder meer het leggen van de tarotkaarten, astrologie, magnetiseren, hypnose, meditatietech-nieken en onderwijs in een veelheid aan filosofieën. Op het moment dat een persoonlijke relatie ontstond tussen de schrijfster en Jezus Christus, ontdekte zij echter de occulte elementen, verborgen in de alternatieve geneeskunst en in de talloze anti-christelijke denkwijzen en (zelf)verlossings tech -nieken. Bovendien werd zij zich bewust van de gevaren van het new-age-denken.
In het boek'Als het licht duisternis is...'  gunt Rianne van der Smitte de lezer een kijkje achter de schermen van haar eigen leven, de new-age-beweging en de alternatieve geneeskunst. Ruime aandacht wordt ook besteed aan gezond leven op een bijbelse, verantwoorde manier.

Meer informatie
1. . Voetzooldiagnostiek. Deze methode heeft een verband handdiagnostiek doordat ook de voetzool een soort “landkaart”  van het menselijke lichaam voorstelt.  Afwijkingen aan bepaalde organen worden hier echter niet vastgesteld aan van de struktuur en kentekenen van die verschillende delen van de  voetzool, maar door na te gaan  (door middel van het uitoefenen van druk met de duim) welke gedeelten van  de voet bijzonder gevoelig zijn; hierin stemt de methode dus overeen met oordiagnostiek. De methode wordt gebruikt bij de zogenaamde peditherapie (voettherapie) of voetzoolmassage en werd ontworpen door de amerikaanse mevr. E.D.Ingham. De idee dat de methode te maken zou hebben met bepaalde reflexzonen is volgens dr. Koch niet juist,  terwijl er wel verband schijnt te bestaan met acupunctuurpunten. Koch is van mening dat de occulte diagnost de voetzool-zones als “contact- bruggen” kan gebruiken en dus paranormaal zijn diag- nose stelt; het zou dan, zoals voor de chiromantie bewezen is, om een vorm van heldervoelende diagnos -tiek gaan die over de patiènten occulte belasting brengt.
(Uit: Ouweneel, Het domein van de slang . Uitg.Buyten en Schipperheijn  ISBN 9060643275)

2. In een boek over reflexologie (van Holger Hannemann) wordt onder meer aangegeven dat het van belang is zich tijdens de massage van de partner geestelijk te concentreren op het deel van het lichaam dat reflectorisch behandeld wordt. Deze geestelijke en helende concentratie zouden de genezing wezenlijk ondersteunen (occulte overdracht). Ook geeft hij in het boek aan dat de mens onderworpen is aan externe en interne ritmen, die een weerspiegeling zijn van de macrocosmos. De wet van de polariteit van yin en yang (licht en duisternis/vrouwelijk en mannelijk) zou zich in bet leven van alle dingen openbaren. Dus ook in bet geestelijke en lichamelijke bestaan van de mens. Het is echter opvallend, dat er verschillende visies bestaan over de drukpunten. Voetreflexologen hebben van elkaar afwijkende meningen over bijvoorbeeld de hoogte van het maagdrukpunt op de voet. In elk studieboek staat het namelijk anders. Het merkwaardige is echter, dat waar de voetreflexoloog ook drukt, de kwaal geneest. De enige reden die daarvoor aan te voeren is, is het feit dat de voetreflexoloog met een succesvolie praktijk magnetiscbe gaven bezit. De patiënt geneest derhalve door occulte overdracht. Om te kunnen diagnostiseren heeft de voetreflexoloog een helderziende geest, waarbij hij de voeten als medium gebruikt, zoa1s een irisscopist bet oog en de handlijnkundige de hand.
De voetreflexologie stamt bovendien uit een anti-christelijke cultuur met een oosterse filosofie; voetreflexologie is afgeleid van de acupunctuur en rijmt geenszins met bet christelijk denken en handelen. Acupunctuur gebeurt met naalden, acupressuur berust op hetzelfde principe, maar gebeurt door met de vingers te drukken. Voetreflexologie, het met de vingers drukken onder de voeten, is niets anders dan een vorm van acupressuur, een meridiaantherapie.
(Uit: Rianne van der Smitte, Als het licht duisternis is Uitg.Gideon 9060674901)

3. “Genezingen”
Doch ook indien men naar een arts of specialist gaat, is het goed zich te vergewissen hoe zijn verhouding t.a.v. occultisme, sekten (christian science, antroposofie), Aziatische geestesstromingen (yoga en Aziatische meditaties), sensivity training, enz., is.
Tot deze rubriek behoren ook occulte diagnosebepalingen via helderziendheid en waarzeggerij (bijv. via spiegelmantiek, psychometrie, telepathie, pendel, iriscopie, urinekijkers, voetdiagnose; via foto, geboortedatum, kledingstuk, enz.), die eveneens hun negatieve gevolgen voor de patiënt hebben.
Wendt u zich daarom niet alleen in Jezus' naam af van iedere occulte genezer en -diagnosticus (en van alle gevolgen voor geest, ziel en lichaam van het consult!), maar laat u zich ook uit diens kaartsysteem schrappen en eist u de foto of andere eventueel afgegeven voorwerpen terug en verbrandt of vernietigt u ze. Mocht de ziekte of zwakte dan weer terugkomen, laat u zich daar dan niet door verontrusten of ontmoedigen. Geeft u zich voor het eerst of bij vernieuwing met geest, ziel en lichaam over aan de Here  Jezus Christus, de goddelijke arts!
(Phil. 4:6, 7, 19; 1 Petr. 5:7; Jac. 5:14 - 16; Joh. 8:32, 36). Bij de voorwaarde “het lichaam voor de Here” behoort ook de belofte “de Here voor het lidhaam”! (1 Cor. 6: 13b)
(Uit: Nannen, Van occultisme tot bevrijding. Uitg.Novapress).HOME