KORTE HANDLEIDING bij het lesmateriaal voor de video "Jezus"

Dit lesmateriaal kan zonder veel voorbereiding gebruikt worden in de klassensituatie of bij bijbellessen van de catechese. Ook op zondagsscholen is het heel goed te gebruiken. U zou de film in twee of drie keer in z'n geheel kunnen draaien.
De praktijk heeft geleerd, dat de kinderen voortdurend roepen :” Krijgen we video, meneer?”
De kinderen zijn tegenwoordig, en met name de VBO kinderen, zeer visueel ingesteld. Als ze de film in z'n geheel hebben gezien, kunnen we er dan bij vertellen, dat we hem nu in stukjes en beetjes nóg eens gaan zien. Elk fragment wordt dan gevolgd door een lesschema. Dat lesschema is zo ontworpen., dat het op de kopieermachine tweezijdig wordt bedrukt. Op de voorkant komt de les [zeg maar de samenvatting] , terwijl op de achterkant de vragen zijn afgedrukt. U hebt zes flacons lijm ter beschikking, de per rij leerlingen snel wordt doorgegeven. De kinderen vouwen het schema dubbel, met het flaconnetje wordt snel “de Z van Zorro en-weer terug (zandloper dus)” aangebracht- ze roepen het zelf al Zorro!, en met één beweging lijmen de kinderen het schema steeds op de linkerkant van hun [normale] schrift.[Per klas 5 minuten werk] Op de rechterpagina kunnen dan [meestal] de vragen worden beantwoord. Er zijn veel schema's. Uiteindelijk plakken ze er twee schriften mee vol. Veel mooier is het natuurlijk de kopieën in eens af te drukken, of als een boekje te drukken! (Proclama!) Er is uiteindelijk voldoende materiaal voorhanden om er een half jaar les mee te kunnen geven, zeker als je maar 1 lesuur per week ter beschikking hebt. Dan hebt U wel materiaal voor een jaar denk ik. Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van de tijd die U besteed aan de gesprekken in de klas.

De existentiële momenten {ik bedoel de “geloofsoverdracht”] hebben plaats bij de behandeling van het lesschema, met name bij de behandeling van de vragen, die meestal in de les behandeld worden, omdat de kinderen erg slecht huiswerk maken. In het leergesprek vindt dit “overdrachtsproces” plaats.
Wat zitten de kinderen vol vragen!! De diepgang ervan is afhankelijk van kennis en kunde van de leerkracht, die anticipeert op de vragen en opmerkingen  van de leerling. Daarom hoeft er ook geen ingewikkelde methode geschreven te worden met vragen op verschillend niveau. Dit is het basismateriaal, dat de kinderen per twee paragrafen terugleren. Ze worden ook overhoord, hetgeen klassikaal wordt nagekeken. Over het algemeen hebben de kinderen heel goede resultaten, hetgeen ze erg stimuleert! Het overhoringmateriaal is vrijwel reproductief.

Ds. A.Wagenmakers, momenteel voorganger van een Vrije Baptistengemeente, is zowel godsdienstleraar als natuurkundedocent geweest.
Van zijn vroeger werk in het voortgezet onderwijs heeft hij heeft een Cdrom samengesteld, bevattend:
1.Godsdienstmethodes
2.Lesmateriaal bij de video "Jezus".
De Cdrom is tegen kostprijs verkrijgbaar (1,00 euro + verzendkosten).