Wicca en Evolutie; wat is de overeenkomst?
Wicca is vooral 'in' bij meisjes en de evolutietheorie is meer iets waar jongens geïnteresseerd zijn. Hoe zou dat komen?

Wicca (=hekserij), is een opleving van de oude heidense religie die aansluit bij de hedendaagse mens met neiging tot: feminisme, terug-naar-de-natuur, individualisme en het occulte. Door de nadruk op het gevoelsmatige, zachte en mysterieuze trekt het van nature meer meisjes aan dan jongens. De belangstelling bij meisjes en vrouwen voor de evolutietheorie is meestal minimaal. Soms wordt het als volgt verwoord: “ik vind het allemaal maar omslachtig geredeneer en gefilosofeer”.
De reden is waarschijnlijk, dat vrouwen niet door een theorie te overtuigen zijn dat ze een geëvolueerde aap zijn. Dat kan hun nog zo overtuigend geleerd worden, inwendig voelen ze wel dat ze geen dier zijn en dat hun hart heel andere gevoelens herbergt.

De evolutieleer is een zeer oude filosofie over de oorsprong van de mens, die in de negentiende eeuw een wetenschappelijke vorm kreeg. De consequentie van deze theorie is dat de mens autonoom is en geen verantwoording hoeft af te leggen  aan een Autoriteit boven zich. De aantrekkingskracht van de evolutieleer op jongens ligt in de aard van de man. De man handelt van nature naar zijn hormoonstelsel en gedraagt zich daardoor dikwijls als een beest. Bewust of onbewust geeft de evolutietheorie hem een motivatie voor zijn gedrag.

De overeenkomst tussen wicca en evolutieleer is dat het beide wapens zijn van de geest die sinds de zondeval tracht macht te oefenen over de mens. De wapens zijn aangepast aan het complexe wezen de “mens” die als twee typen geschapen is: mannelijk en vrouwelijk.
De mens heeft een stoffelijk lichaam, waarmee contact met de fysieke wereld mogelijk is. Dat lichaam heeft overeenkomst met het dierlijke lichaam en een vergelijkbare stofwisseling en hormoonstelsel. De boze geest richt zijn aanval bij mannen op dit hormoonstelsel om hen daar slaaf van te maken, zodat zij zich als beesten gedragen. Oorlogen worden gevoerd door mannen en het zijn vooral mannen die verslaafd zijn aan seks en porno.
De mens heeft ook een ziel. In de ziel zetelt onder andere het gevoel. De aanval van de boze geest is bij vrouwen vooral gericht op dat gevoel. Zij worden door hun edele gevoelens verleid om zich bijvoorbeeld bij wicca over te geven aan de maangodin.

Hoe kan men de jeugd wapenen tegen wicca en evolutieleer?

De onzichtbare macht achter wicca en evolutie is de geest die in de Bijbel genoemd wordt: de overste van de macht der lucht (Ef.2:2). De mens kan zich tegen deze overmacht wapenen door zich helemaal toe te vertrouwen aan een andere Geest, de Heilige Geest van Jezus.
Als onze jeugd praktisch leert toepassen wat het armbandje betekent What Would Jesus Do (wat zou Jezus doen), dan zullen ze ervaren wat geschreven staat in 1Joh.4:4.  
Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Informatie over wicca en evolutieleer geven de brochures van B&O getiteld: “Wicca” en “Evolutie”.<http://www.bijbelenonderwijs.nl>
Zie ook: Evolutie of Schepping; wat geloof jij?  en Wicca en Bijbel
Over het verschil in beleven van seks tussen jongens en meisjes is te lezen in de brochure 'Het Grote Verschil'.
terug naar Suggesties
printvriendelijke afdruk