Wicca en de Bijbel.
Aanhangers van zowel Wicca als de Bijbel gaan er beide vanuit dat er achter de zichtbare wereld een onzichtbare wereld is. Die onzichtbare werkelijkheid geeft zin aan hun leven en verleent hen dagelijks steun.
Zowel aanhangers van Wicca als aanhangers van het bijbelse geloof zoeken daarom contact met die onzichtbare wereld.
Maar hoe kunnen we nu weten of datgene wat uit de onzichtbare wereld bij ons binnenkomt goed of kwaad is?

Op dit punt scheiden zich de wegen van Wicca en de Bijbel.

De Bijbel leert dat de menselijke geest van nature doordrongen van een geest, die tegen God en de mensen is. Die geest wordt met verschillende namen aangeduid: duivel, satan, overste van de wereld, god dezer eeuw enz.
Omdat we van nature allemaal doordrongen zijn van die geest, kunnen we dat uit onszelf niet merken. Dat is te vergelijken met rokers, die zelf niet merken, dat ze een geur verspreiden, terwijl niet-rokers dat al op afstand ruiken.
Alleen iemand die niet doordrongen is van de betreffende geur kan ons bekend maken dat we die geur verspreiden.

Wat het geestelijke betreft is dat: Jezus Christus. Hij is vanuit die onzichtbare wereld  als mens bij ons gekomen om ons te openbaren wie God is: liefde,rein, heilig, rechtvaardig, goed enz.
Heel veel mensen hebben een rotleven achter de rug of hebben iets traumatisch of teleurstellends ervaren in hun leven, dat hen is aangedaan door mensen die geleid werden door de geest die zich tegen God keert.


De Bijbel leert dat God Geest is en dat Jezus Christus Gods Geest is, die in mensengedaante bij ons gekomen is, om ons de mogelijkheid te bieden in contact te komen met God.

De ware aard van Gods tegenstander, de duivel, blijkt uit het feit dat Jezus, die geen enkel kwaad maar alleen goed gedaan heeft, aan het kruis geslagen werd.
Uit  liefde voor ons heeft Jezus Christus, Gods Zoon,  zijn leven willen geven  aan het kruis.
Jezus Christus heeft zijn leven willen geven om ons de mogelijkheid te bieden in contact te komen met Gods Geest. Als we ons hart (de bron van ons denken) voor Hem openzetten, worden we geestelijk opnieuw geboren (wederomgeboren, van-boven-af-geboren).

De Geest van Jezus uit zich in de combinatie van: liefde + blijdschap + vrede + geduld + vriendelijkheid + goedheid + trouw + zachtmoedigheid + zelfbeheersing. Ook tegenover vijanden.
Jezus Christus nodigt: “Komt tot Mij, allen, die vermoeit en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. (Mat.11:28)
Op de volgende site is te lezen hoe een wicca dit in haar leven heeft ervaren:
terug naar Antwoorden
printvriendelijke afdruk
printvriendelijke afdruk
http://www.real-life.nl/rubrieken/magie/getuigenissen/joyce.html