Acupunctuur is niet te scheiden van de filosofisch-occulte achtergrond
“Zonder kennnis van de filosofie die eraan ten grondslag ligt, kan van juiste toepassing geen sprake zijn……
De beheersing van de polsdiagnostiek èn kennis Van de filosofie zijn voor de acupunctuur als preventieve geneeskunde van fundamenteel belang". (Intermediair 3-7-77.)
“Moderne artsen zijn er niet zo ver naast wanneer zij zeggen dat de Chinese acupunctuur een occulte kunst is, een mengeling van waarzeggerij, alchemie en magie. Hoe sterk acupunctuur met occulte krachten werkt, blijkt daaruit, dat voor het parapsychologisch onderzoek van de “factor PSI“ de acupunctuur als instrument van onderzoek wordt gebruikt om in occulte gebieden binnen te dringen en mensen in een occult medium te
veranderen. Daarom kan men er alleen maar tegen waarschuwen dat een christen een acupunctuurbehandeling ondergaat of laat ondergaan" (Ds. W. Gottwaldt in " Durchblick und Dienst september 1973).
Acupunctuur is géén neutrale methode. Bijgevolg zijn ook de gevolgen voor het geestelijk leven niet neutraal. Achter acupunctuur staan niet alleen een andere cultuur en denkwereld, maar staat een gehele (demonische) géésteswereld. De wortel, het Taoïsme is géén neutrale filosofie. Deze "slechte boom brengt slechte vruchten voort" (Matt. 7:17b) - slecht voor de relatie met God. Deze "slechte boom" is nooit te neutraliseren of te Europeaniseren. Acupunctuur is daarom een voor de christen verboden vrucht.
Uit: Van occultisme tot bevrijding; Els Nannen.  Uitg. Werkgroep Schepping

Acupunctuur
Acupunctuur stamt uit China en is gebaseerd op het taoisme. China is vanouds een land vol heidense religies, zonder uitzondering anti-christelijk.
Er zijn mensen die vertellen dat men als christen activiteiten als yoga en acupunctuur kan beoefenen, maar dan zonder de achterliggende filosofie. Dat is natuurlijk onzin. Het is net zo onzinnig als bidden tot de Here Jezus en zeggen niets met Hem te maken te willen hebben. Je kunt technieken die uit het oosten komen, daarom ook niet loskoppelen van de filosofieën waarin ze ontwikkeld zijn en gebruikt worden.
Acupunctuur betekent naaldsteken. Door het steken van naaldjes op bepaalde plaatsen in het lichaam wordt, zo luidt althans de filosofie, de gestoorde tsji-stroom (levensenergie) weer op gang gebracht, waardoor organen beïnvloed worden. De werking van acupunctuur heeft in het westen geen medische verklaring, wel een suggestieve. ,
Volgens het taoisme zijn er twee kosmische oerkrachten die invloed hebben op alles: yin en yang. Het al of niet in harmonie zijn van deze twee krachten zou het welzijn van de mens bepalen. Deze twee krachten staan voor licht en duisternis, zon en maan, mannelijk en vrouwelijk, en moeten in balans zijn.
De Bijbel laat zien dat dit uitgangspunt niet in overeenstemming is met de wil van God. We lezen juist dat het licht niets te maken heeft met de duisternis. Christenen behoren te weten dat zij van niets en niemand afhankelijk dienen te zijn dan van de Here Jezus en absoluut niet van twee oerkrachten.
In de acupunctuur worden talloze méridianen gebruikt, waarlangs gewerkt wordt. Het zijn geheimzinnige, onzichtbare kanalen waarin naalden worden gestoken. Juist dat soort dingen maakt de acupunctuur mysterieus en antichristelijk.
De echte acupuncturist heeft paranormale talenten om langs die onzichtbare kanalen te kunnen werken. Door gebruik te maken van de diensten van een acapuncturist worden we gebonden aan de denkwijze van het taoïsme. Het is verstandig als christenen zich nooit met naalden laten steken in meridianen of in de 900 energiepunten die de acupunctuur kent, maar die anatomisch niet aantoonbaar zijn.
De wortel van de acupunctuur is een anti-christelijke filosofie. Hoe kan iemand denken dat de Here daar zijn zegen aan geeft? Als iemand door acupunctuur geneest, houdt dat dan automatisch in dat deze geneeswijze van God is? Het tegendeel is waar: het is een occulte geneeswijze.
Uit: Als het licht duisternis is; Rianne van der Smitte met Jan van der Hoeven.  Uitg. Gideon ISBN 9060674901

Conclusies
Wil dat nu zeggen dat acupunctuur nooit helpt? Zeker niet. Als er sprake is van effect (bv pijnvermindering) dan komt dit vaak omdat de acupuncturist een paranormale gave (occult) heeft. Omdat hij via de diagnostiek en het onderscheiden van de geestelijke krachten en machten zich opengesteld heeft voor het occulte en zo een medium wordt waarin deze machten invloed op de "patient" hebben.
Er zijn echter ook veel acupuncturisten in Nederland die we moeten kwalificeren als (soms goedbedoelende) kwakzalvers, hulpverleners die via een "stoomcursus acupunctuur" een aantal punten geleerd hebben (ook artsen en fysiotherapeuten) en zich acupuncturist noemen. Van hen zal zeker geen occulte kracht uitgaan, maar daar zal de behandeling zoals we boven gezien hebben ook weinig effect hebben, behoudens het placebo effect. Het blijft dus sowieso af te raden zich met acupunctuur bezig te houden omdat zelfs bij de kwakzalvers men naast het feit dat men pijn aan de portemonnee krijgt men toch de kans loopt geinteresseerd te raken voor de wereld van Tao.

Als fysiotherapeut die reeds 15 jaar dagelijks bij nieuwe patienten informeert naar "alternatieve" contacten wordt ik steeds meer geconfronteerd met mensen die occult belast zijn en daardoor vaak ook psychosomatische klachten hebben die nauwelijks meer op therapie reageren. Gevolgen van occulte vormen van acupunctuur zijn vaak gevolgen op geestelijk terrein (gebedsleven, gemeenschapszin, bijbel lezen verminderd) daarna vaak op psychisch niveau (angsten, depressies, prikkelbaarheid) en tenslotte op lichamelijk niveau. (ongeneeslijke lichamelijke klachten). Klachten die door patienten vaak niet in relatie gebracht worden met een eerder "alternatief contact", zeker omdat de gevolgen zich slechts sluipend manifesteren. Toch moeten wij ons als Christenhulpverleners gedrongen voelen om langs fijngevoelige wegen ,mensen hierop attent te maken, niet alleen om acupunctuur af te wijzen, maar te wijzen op het bloed van Christus dat waarlijk vrij kan maken.
Geen enkele therapie kan mensen genezen die occult gebonden zijn. God is genadig in Christus, door Hem aan te nemen als Verlosser, door onze zonden te belijden, worden we pas echt in de vrijheid geplaatst en worden we Bijbels gezien, genezen naar lichaam, ziel en geest.
Gerard Feller  
http://www.stichting-promise.nl/alternatieve/301.html


Antwoorden