Eigen uitgaven       te bestellen via: info@dewegwijzer.net

"Evolutie of Schepping; Wat geloof jij?"
Een brochure voor kinderen op de basisschool.
ISBN 9789063270216
€ 0,45  + portokosten

info
"Schepping versus Evolutie in de Bijbelles"
Verwerkingsmateriaal bij de brochure.

printvriendelijke afdruk
Brochure: "Het grote verschil"
wat meisjes over jongens moeten weten.
(En omgekeerd natuurlijk!)
€ 0,45 + portokosten
bijv voor 10-18 exemplaren porto € 2,50 (in Nederland 2012)

info

Achtergrondinformatie bij de brochure.
voor leraren en studenten voortgezet onderwijs.

printvriendelijke afdruk