Eigenliefde en zelfaanvaarding

De humanistische ideologie van de eigenliefde gaat uit van de gedachte dat men geen liefde voor een ander kan hebben als men niet eerst zichzelf liefheeft.
Dat idee komt men ook in christelijke gemeentes tegen. Daar koppelt men dit aan de Bijbelse opdracht: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Mat.22:37-39)

Waarschuwingen.
1. Men voegt  aan de opdracht van de Here Jezus als het ware een derde gebod toe: 'je zult jezelf liefhebben'. De Here Jezus gaat er juist van uit dat men zichzelf liefheeft, dat wil zeggen: men geeft om zichzelf.
Als we niets om onszelf zouden geven, zou het ons niets kunnen schelen of we mooi of lelijk, knap of dom, enz, zijn. Zelfs een dakloze drugsverslaafde  heeft eigenliefde, want als er maar één joint voor hem en zijn maat beschikbaar is, zal hij die niet geven aan zijn maat, maar zelf nemen.

2. Eigenliefde is een natuurlijk gegeven: in levensbedreigende situaties is men van nature uit op lijfsbehoud. De Bijbel stelt: “Niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het”(Ef.5:29)
Het Bijbelse gebod wil dat die zorg voor onszelf zich ook zal uitstrekken tot de ander.

3. Minderwaardigheidsgevoelens, 'een hekel aan zichzelf hebben', 'anders willen zijn', hebben te maken met gebrek aan zelfaanvaarding, zelfacceptatie.
Gebrek aan zelfaanvaarding is een symptoom van overdreven eigenliefde: we houden zoveel van onszelf dat we ons eigen ik mooier, knapper, grotere, sterker enz. willen laten zijn dan een ander.

4.Zelfacceptatie (zelfaanvaarding) heeft te maken met een waardeoordeel: we vergelijken ons met een ander. Van nature gebruiken wij daarvoor verkeerde criteria. Het enige waardeoordeel voor een kind van God is:  hoe zijn hemelse Vader oordeelt.
o Lichamelijk
Wij zijn gans wonderbaar toebereid (Ps.8:6, Ps.139:14)
IJdel is de schoonheid (Spr.31:30)
Oefening lichaam van weinig nut, godsvrucht nuttig tot alles (1Tim.4:8)
o Ziel   sociaal/intelligent/creatief/geld
Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? (Mat.17:26)
o Geestelijk
Het geestelijk niveau is niet af te meten aan de gaven. God kan zelfs een ezel een spreekgave geven (2Petr.2:16)

5. Minderwaardigheidsgedachten zijn niet afkomstig van de Here Jezus maar van de boze.
Gedachte:
ik zou mezelf accepteren als…- ik: groter, mooier, knapper …..enz. was;    
     Moet volgens de Bijbel zijn: - Christus heeft mij aanvaard (Rom.15:5).    
Gedachte: ik zou mezelf accepteren als…-- ik vrienden had;
     Moet volgens de Bijbel zijn: - Christus wil ons vrienden noemen (Joh.15:14) ,   ik moet me vriendelijk gedragen (1Kor.4:13).    
Gedachte: ik zou mezelf accepteren als…
- minder laf was;    
      Moet volgens de Bijbel zijn: - De Here is mij een helper (Hebr.13:6).
Gedachte: ik zou mezelf accepteren als…- ik getrouwd zou zijn;    
       Moet volgens de Bijbel zijn: - Het is goed ongetrouwd te blijven  (1Kor.7:8, 32).    
Gedachte: ik zou mezelf accepteren als…-  ik kinderen had;     
      Moet volgens de Bijbel zijn: - talrijker zijn de (geestelijke) kinderen der eenzame   (Gal.4:27).
Gedachte: ik zou mezelf accepteren als…- ik minder zou zondigen;    
      Moet volgens de Bijbel zijn: - zo is dan geen veroordeling meer (Rom.7:15-Rom.8:1).    
Gedachte: ik zou mezelf accepteren als…- ik beter kon leren;     
     
Moet volgens de Bijbel zijn: - wat gij ook doet, doet uw werk voor de Here (Kol.3:17, 23).
enz

Zie ook: Els Nannen, Eigenliefde en Zelfaanvaarding.
ISBN 9063960050  (€2,50 excl.porto)
retour antwoorden