De 'Tien geboden' beogen de vrijheid van de mens.

De “Tien Geboden” hebben als opschrift de proclamatie van vrijheid: Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. (Ex.20:1,2).
De Tien Woorden zijn te vergelijken met de waarschuwingsborden bij de kooien van roofdieren in de dierentuin.
Door de waarschuwingen te negeren, komt men in de invloedsfeer van de satan en valt men ten prooi aan boze geesten: men wordt een slaaf van zijn lichaam of karakter.  
Door de zonde in ons (onze zondige aard) zijn we niet in staat de waarschuwingswoorden op te volgen. Maar er is redding:

God, onze Vader stelt ons door de Here Jezus Christus in staat in de vrijheid te komen en te blijven!
Opdat gij waarlijk vrij zoudt zijn

Christus heeft ons met zijn bloed vrijgekocht van de vloek die er ligt op het niet volbrengen van de wet. (Gal.5:1). Door ons onder Zijn bescherming te stellen komen we vrij (Joh.8:31-36). Het bloed van de Here Jezus Gods Zoon reinigt ons van alle zonde en ongerechtigheid (1Joh1:7,9). Daardoor ontkomen we aan het verderf dat in de wereld heerst. (2Petr.1:4)
·    Kies dan heden wie gij dienen zult (Joz.24:15).God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.  (1Joh.1:5)
·    Wandelen overeenkomstig de overste van de macht der lucht, de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid (Ef.2:2)
De wet breken?
Bij een wetsovertreding wordt wel eens gezegd dat de wet gebroken wordt. Dat is te vergelijken met iemand die van een toren springt en dan zou zeggen dat hij de wet van de zwaartekracht gebroken heeft. Maar niet hij heeft de wet van de zwaartekracht gebroken, nee de wet van de zwaartekracht heeft hem gebroken,
Zo is het ook bij het overtreden van de tien geboden.
De Schrift kan niet gebroken worden. (Joh. 10:35) Overtreding van de wet breekt ons zwaar op.
terug naar suggesties
Home
printvriendelijke afdruk