DE GEESTELIJKE STRIJD
Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Ef.6:12)
Neemt daarom het zwaard des Geestes ter hand, dat is het woord van God (Ef.6:17), zoals geschreven staat:
• Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat (Fil.4:8)
• Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. (Col.4:6)
(Opmerking: Zout spreekt van de Heiligheid van God en is bederfwerend.)

Let eens op de foute gevechtstechniek van de gelovigen in de afbeelding, die op de torens van de gemeente staan. Er is er één die succes heeft met het beschieten van de symptomen van het kwaad, maar een ander richt juist zijn kanon op deze persoon, omdat hij het er, gezien zijn gezicht, niet mee eens is. Een derde staat vrolijk zijn kruit te verschieten in de lucht. Intussen richt de vijand vastberaden en doeltreffend zijn wapen van roddel en negatief spreken en begint een tweede tegenstander alweer een triomfballon op te blazen.
Tenslotte de praktische toepassing:
Leest u bij elke koffievisite voordat u met de gesprekken begint, eerst eens samen Efeze 4:17-32.
En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden.

figuur naar : Ham, De Leugen ISBN 9063960042
retour suggesties