HARDROCK; FEITEN, ACHTERGRONDEN.

U.Bäumer

© Werkgroep Schepping, Hengelo Ov.
Voor gratis verspreiding (evt. tegen kostprijs) mag dit stuk ongevraagd worden gekopieerd of doorgemaild, mits ongewijzigd en met vermelding van deze gegevens


Inhoud:

Voorwoord: Waarom het gaat
Hoofdstuk 1 De geboorte van de occulte rock
Hoofdstuk 2 Sympathy for the devil
Hoofdstuk 3 Een standpuntsbepaling
Hoofdstuk 4 Onder demonische invloed?
Hoofdstuk 5 Hotel California
Hoofdstuk 6 Highway to Hell
Hoofdstuk 7 Bagatellisering of overdrijving?
Hoofdstuk 8 Welke rol speelt de muziek?
Hoofdstuk 9 De 'occulte explosie'
Verwijzingen
'Muziek en magie lagen vanouds in alle culturen dicht bij elkaar. Muziek die de mens niet primair aanspreekt in het verstand, maar vooral in de emotionele sfeer, en die tot in het onbewuste reikt, schijnt een van de sleutels te zijn, waardoor men toegang krijgt tot brokstukken van een andere werkelijkheid, ook in zichzelf.
Elektronische componisten zoals Karlheinz Stockhausen zijn zich allang bewust van deze samenhang.Maar vooral in de rockmuziek wordt in het westerse cultuurgebied de magie beleefd en opgewekt'.
('Rockmuziek en magie', Rock session I)

'Het gebruik van ouija-borden, toverij en drugs en de bezwering van occulte krachten zijn niet alleen nu een bestanddeel van het kunstzinnig bezig zijn. Bijgeloof en bezweringsformules horen sedert lang bij de wereld der kunst. Op alle gebieden van het kunstzinnige gebeuren vindt men deze sporen, en ook de rock-'n-roll bleef er niet vrij van. Misschien is de rockn 'roll zelfs bijzonder geschikt voor invloeden van deze aard'. ('Rock en zwarte magie', Spotlight 10/1978)

'Enige rock-'n-roll groepen staan bij elkaar in de kring en drinken schalen vol bloed. Sommigen vallen op hun knie en aanbidden de duivel'. (de vroegere rockster Little Richard, zomer 1980)

Waarom het gaat ...
'En jij, arme dwaas, jij die deze LP in de handen houdt, weet dat je daarmee je ziel verkocht hebt, want die zal snel in dit helse ritme en in de duivelse kracht van deze muziek gevangen zijn'. Dat zegt de reclame op een langspeelplaat. Alleen maar scherts of ... zou er iets meer achter kunnen steken?
Voor Led Zeppelin - gitarist Jimmy Page is een rockconcert 'in werkelijkheid niets anders dan een ritueel waarbij iedere rockband, die succes wil hebben, de 'bron van magische kracht moet aanboren, hoe gevaarlijk dat ook mag zijn'.

Wat zijn dat voor geheimzinnige krachten, die hier door rockgroepen aangeboord worden?
Met 'Hotel California' presenteerde de californische groep Eagles een wereldwijd bekende superhit. Wat de tekst van deze songs willen zeggen, hebben echter maar zeer weinigen begrepen. Waar gaat het daarbij om?
Deze en andere brandende vragen heeft de samensteller, die zelf jarenlang een rockfan was, bij zijn onderzoek nagegaan. Daarbij heeft hij interessante achtergrondinformatie bijeengebracht over populaire rockgroepen, zoals de Rolling Stones, Led Zeppelin, de E'agles, Meat Loaf, ACIDC, KISS, Iron Maiden, Rainbow en Black Sabbath.
Mysterieuze, grotendeels onbekende achtergronden van de rock scène worden aan de hand van talrijke gegevens en feiten belicht en shockerende samenhangen worden aan het licht gebracht.
Waarom het gaat ... ...... wij willen alleen maar je ziel
Printvriendelijke versie Hardrock
terug Antwoorden