HOMEOPATHIE

Het principe

Veronderstel dat u last van hoofdpijn heeft en de arts, die u daarover raadpleegt, een recept voorschrijft. De apotheker leest het recept, neemt één aspirientje van 0,5 gram, stampt dit fijn en verwrijft het poeder samen met suiker in de verhouding 1 deel poeder op 9 delen suiker.  Het verkregen mengsel verwrijft hij opnieuw met 9x zoveel suiker. Vervolgens herhaalt hij deze handelswijze, die potentiëren wordt genoemd nog een keer. Uit een tablet heeft hij op deze manier 500 gram poeder bereid, waarvan hij 36000 korreltjes maakt. Hij doet deze in potjes en zet er Aspirine D3 op.  Hij geeft u de potjes mee en zegt dat u elke dag 3 keer 12 korreltjes moet innemen. Als u dit dagelijks herhaalt, hebt u na ongeveer drie jaar het ene aspirientje op.

De apotheker had de 500 gram poeder nog een keer kunnen verwrijven met 9x zoveel suiker. Hij had daar 10x zoveel korreltjes Aspirine D4 van kunnen maken, en dan had u er bijna 30 jaar lang genoeg aan gehad.  Bovendien zou de arts u in dat geval gezegd hebben, dat hij een veel krachtiger werkend middel gegeven had.
Het klinkt misschien wat onwaarschijnlijk, maar toch is dit de essentie van de homeopathische werkwijze.
Beide gevallen zijn voor homeopathische begrippen zeer laag gepotentieerde middelen.  Er worden veel hogere potentiëringen toegepast, bijvoorbeeld D11 of zelfs D200.
Bij D11 zou het ene aspirientje ruimschoots voldoende zijn voor de hele Nederlandse bevolking gedurende 30 jaar.
Bij D200 is het aspirientje zo verdeeld, dat het voor menselijke begrippen niet meer voor te stellen is. Sterker nog, er zijn helemaal geen moleculen meer om te verdelen.
De homeopaat stoort zich hier niet aan. Het gaat hem ook niet om de stoffelijke aanwezigheid, maar om de kosmische kracht die vrijgemaakt moet worden. Door de steeds verder gaande trapsgewijze verdunning, die potentiëren wordt genoemd wordt deze kosmische kracht in het medicijn gebracht. Deze oerkracht, een soort trillingen, moet opnieuw harmonie brengen in het zieke orgaan. Het homeopathische geneesmiddel is alleen maar een middel om in contact te komen met deze hogere machten.

of
Het gaat om een keuze:
Uitvoeriger uitleg over homeopathie zie:


Homeopathie brochure
homeopathie brochure
printvriendelijke afdruk