Evangelische Boek en CD-winkel De Wegwijzer sluit op 1 oktober 2017 de deuren

Sinds maart 1996 is Vroomshoop en omgeving vertrouwd geraakt met de Evangelische boek- en CD-winkel De Wegwijzer. Dat voelde goed getuige de vele boeken, CD's en andere Evangelische getinte producten, die over de toonbank gingen in het winkelpand aan de Wilhelminastraat.  Niet langer stonden in 1996 het zilver en het goud van de vorige eigenaar juwelier Hekman centraal, maar andere vaak niet in geld uit te drukken kostbaarheden. Dat ging verder dan aardse schatten, zo wordt uit de woorden van bestuurder Wim Hoek duidelijk. De scheikundeleraar kocht destijds het pand en was enthousiast toen er vanuit de baptisten gemeente van Vroomshoop belangstelling was voor het winkelgedeelte. “We stelden als initiatiefnemers vast dat we met de Bijbelse opdracht van vriendelijkheid en gastvrijheid aan de slag wilden en dat zonder winstoogmerk. Dat ook vanuit een brede interkerkelijke basis, omdat we ons bewust niet aan een bepaalde kerkgemeenschap wilden binden. Die formule werkte en dankzij vele vrijwilligers, noem het maar pro Deo werkers, werd het een actief en bloeiend geheel, waar zegen op rustte. “
De stichting Jonathan werd opgericht om het geheel een juridische en financieel fundament te geven. Die lokale stichting ging  De Wegwijzer exploiteren en ondersteunde daadwerkelijk vele interkerkelijke initiatieven en activiteiten. Voorzitter Coos Bronswijk zegt dat daardoor velen met het Evangelie werden bereikt en dat er tevens een bemoedigende interkerkelijke samenwerking op gang kwam in Vroomshoop. “Er werden interkerkelijke tentsamenkomsten georganiseerd, zoals bij de viering van 150 jaar Vroomshoop in 2009. Er werden brochures, zoals bij Kerst en bij Pasen uitgegeven en er waren al zeven keer Sonrise sportevenementen. De stichting Manna werd gesteund, evenals de stichting Waypoint, Delta FM, Compassion en zendingswerkers. De boekwinkel De Wegwijzer sluit straks de deuren, maar met de stichting Jonathan en dus met de goede Evangelisatieprojecten gaan we nog wel even door”, zegt Bronswijk.
Penningmeester Dennis Janse waakt over de financiën en hij zegt dat de teruglopende verkoop ook tot het besluit om te stoppen heeft geleid. “Daarin moet je realistisch in zijn en in deze digitale tijd  worden bijvoorbeeld steeds minder CD's gekocht. Onze huidige pakweg 17 vrijwilligers zijn gouden krachten, maar doordat het steeds rustiger wordt in de winkel is er voor hen steeds minder te doen. Daarnaast zien we dat de vergelijkbare vestiging De Akker in Vriezenveen in onze gemeente Twenterand groeit en bloeit en dat stemt alleen maar tot dankbaarheid. Toen we met De Wegwijzer begonnen in 1996 waren we de enige in onze soort in de toenmalige gemeente Den Ham. En zoals we in 1 Korinthe 12: 26 denkend aan De Akker kunnen lezen: “Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee”, zo beaamt Janse glimlachend.
In feite heeft de Wegwijzer na 21 ½ jaar haar doelstelling bereikt. Velen werden met het Evangelie bereikt. Daarnaast fungeerden de vrijwilligers in meerdere gevallen desgewenst ook als “luisterend oor” en in feite ook als wegwijzers voor de bezoekers. De Wegwijzer werd in dat verband ook wel als gebedshuis beschouwd. De bestuurders hebben vrede met het besluit tot sluiting van De Wegwijzer en verwijzen naar Prediker 3:1: “Alles heeft een vastgestelde tijd”.