Iriscopie en de Bijbel
Een ander woord voor iriscopie is irisdiagnostiek. De iriscopist herkent pathologische en functionele stoornissen in het menselijk lichaam door het beschouwen van de iris.

Enkele uitspraken van iriscopisten:
De iris weerspiegelt de conditie van de organen. Elk orgaan heeft een eigen plaats in de iris. Ook is te zien of dit orgaan goed of minder goed functioneert
Men kan vaak zien welke klachten er in het verleden zijn geweest en voor welke klachten er een zekere aanleg is.
In de iris is te zien of je analytisch, emotioneel of beweeglijk bent ingesteld. Ook hoe je reageert op de omgeving, en verder of je creatief, wispelturig of ongeduldig bent. En je kunt zien of je extrovert of introvert bent. Ook welke hersenhelft beter ontwikkeld is, de linker of de rechter, of je iemand bent van ideeën of van uitvoeren. Je kunt zelfs uit de iris aflezen hoe je verhouding is met je ouders en van je ouders onderling enz. enz.
(WEBpagina Rudolf van Well home.concepts.nl/~lichtp http://home.concepts.nl/~lichtp> )

Ook de oudste astrologische boeken maken melding van irisdiagnose. Alles wat in de kosmos gebeurt, weerspiegelt zich in de mens, terwijl de iris het meest geschiktst is voor de waarneming ervan. (Uit: 'Irisdiagnose' van N.Bos)
Beoordeling door een ex-natuurgeneeskundige:
Er zijn iriscopisten met een heel drukke praktijk. Zij scoren hoog als het gaat om het stellen van juiste diagnoses. Het betreft in dat geval echter mensen die met psi-vermogens werken, dat wil zeggen: mensen die met een paranormale, dus buitenzintuiglijke, vorm van waarneming bezig zijn. Bij deze iriscopisten lopen cliënten de bewuste occulte besmetting op, waar we het al eerder over hebben gehad. Wil een iriscopist goed kunnen diagnosticeren, dan heeft hij een paranormaal of occult talent nodig. Het is een vorm van helderziendheid, waarbij het oog gebruikt wordt als medium, op dezelfde manier als de handlezer die de hand gebruikt als medium. Iriscopie is dus een techniek die er op gericht is om op bovennatuurlijke wijze zicht te kunnen krijgen op de staat waarin lichaam en organen verkeren. Maar vaak is het zo dat de iriscopisten nog veel meer zien...
(Uit: 'Als het licht duisternis is…' van Rianne van der Smitte; uitg.Gideon)
Hoe oordeelt de Bijbel.
Irisdiagnose is evenals voetdiagnose één der vele vormen van waarzeggerij, die Gods Woord aan Gods kinderen uitdrukkelijk verbiedt, zowel wat betreft de uitoefening ervan (Lev.19:26; Deut.18:10) als wat betreffende het gebruikmaken ervan (Lev.19:31; 20:6,7; Deut.18:11; Jes.8:19-22). Ieder, die zijn oog voor zo'n diagnose ter beschikking stelde of stelt, is daardoor onder invloed van machten der duisternis gekomen.
(Uit: 'Van Occultisme tot bevrijding' van Els Nannen; distributie Novapress)
retour antwoorden