Wel of niet een kerstboom?
Hebt u zich wel eens afgevraagd wat een kerstboom te maken heeft met de geboorte van Jezus Christus? Waarom we een boom versieren met ballen en lichtjes en slingers om die in ons huis te zetten vanwege Zijn geboorte?
De meningen onder christenen over het wel of niet plaatsen van een kerstboom zijn verdeeld. Enkele standpunten zijn bijvoorbeeld:

1. Gods woord verbiedt het.
Sinds de vroegste tijden werden bomen vereerd door de heidenen. Speciaal de blijvend groene bomen symboliseerden voor hen leven, omdat ze altijd groen waren en dus altijd leven hadden. Die bomen werden door hen vereerd als symbolen van leven, seksuele potentie en vruchtbaarheid. Deze voorwerpen van heidense aanbidding werden toen in de huizen gezet als afgodsbeeld.
Er zijn veel schriftgedeeltes waarin de Here God ons gewaarschuwd heeft geen deel te hebben aan de afgoden en de zaken waarmee de heidenen zich bezig houden. Het wordt ons geboden, die nooit te doen of te imiteren.
Zo zegt de Here: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout (in de engelse Bijbel staat: boom) heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook is er geen goeddoen bij hen. (Jeremia 10:1-5)
De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toe-eigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de Here, uw God. En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.  (Deut.7:25-26)
<http://www.jesus-is-lord.com/tree.htm> <http://bibletools.org//index.cfm/fuseaction/Library.showResource/CT/BQA/k/121>

2. Wat betekent het voor ons.
Jeremia 10:3-4 beschrijft een heidense gewoonte die te vergelijken is met het versieren van een kerstboom. De passage spreekt over de zinloosheid van het navolgen van de heidense praktijken van de mensen die niet in God geloven. In dit geval gaat het om de Babylonische gewoonte van het versieren en eren van een altijd groen blijvende boom. De kerstboom stamt inderdaad af van deze Babylonische gewoonte. Dit plaatst ons voor een beslissing - moeten we een gewoonte handhaven, die begon als een heidens ritueel?  Wat voegt het toe aan Kerst?
<http://www.gotquestions.org/Christmas-tree.html>

3. Niet wettisch oordelen.
De kerstboom kan los van de oorsprong gebruikt worden als middel om het Woord van God te verspreiden. Op zichzelf is het slechts een traditie en symbool, waarvan de enige kracht over ons leven datgene is, wat we zelf toestaan. Zoals met alles kan de mensheid kiezen het ten goede of ten kwade te gebruiken.
We moeten niet wettisch zijn. Een kerstboom is te vergelijken met andere culturele gebruiken zoals vuurwerk met nieuwjaar, verjaardagsballonnen, bloemen op de graven enz. die, los van het verleden, dienen als middel om zegen en warmte te verspreiden. Het gaat om zuiverheid van hart en beoefening van liefde in de familie.
Verlies niet het zicht op de boodschap van het Evangelie, door met de vingers te wijzen op de verkeerde details van de wereld.
<http://www.christian-thinktank.com/treesok.html>

Conclusie
We moeten voor onszelf beslissen:
a.Voegt de kerstboom iets toe aan de bedoeling van Kerst, of leidt die er juist van af? b.Is de kerstboom nog een heidens symbool of alleen een culturele traditie?
c.Hoe brengen wij het: 'gij geheel anders' uit Efeze 4:20,  het beste in praktijk?
c.Welke beslissing voor ons gezin en in de gemeente kunnen verantwoorden voor Gods aangezicht?
Bidt God en vraag Hem wat Hij wil dat je doet (Jac.1:5)

afdrukvriendelijke kopie