KRUIDENGENEESKUNDE en HOMEOPATHIE

Er is een essentieel verschil tussen kruidengeneeskunde en homeopathie.  Wanneer men selderij eet om beter vocht af te scheiden, of kamillethee zet tegen verkoudheid is dit geen homeopathie maar gebruik van geneeskrachtige kruiden.  Het op deze wijze omgaan met kruiden zou in de homeopathie betekenen dat men gebruik maakt van de oertinctuur of anders genoemd D0.  In het voorbeeld van het aspirientje (zie pagina Homeopathie en de Bijbel) komt dit overeen met de hele tablet aspirine.  
De arts Paul van Dijk schrijft in het boek 'Geneeswijzen in Nederland' over het verschil tussen kruidengeneeskunde en Homeopathie het volgende:De kruidengeneeskunde dient onderscheiden te worden van de homeopathie.  Het toepassen van plantaardige middelen volgens homeopatische begrippen is een fundamenteel andere therapie dan de kruidengeneeskunde.  Wel kent de homeopathie een groot aantal preparaten uit de plantenwereld.  Deze worden echter veelal hoog gepotentieerd en zijn derhalve nauwelijks vergelijkbaar met de methoden uit de kruidengeneeskunde.  Bovendien is de achterliggende filosofie voor beide geneesmethoden wezenlijk verschillend.

In wezen verschillen geneesmiddelen uit de kruiden niet van de chemische middelen.  Binnen de universitaire geneeskunde heeft de kruidengeneeskunde in principe een plaats naast de synthetische producten.  Nog steeds worden een aantal geneesmiddelen uit kruiden bereid.  De tendens steeds meer synthetische middelen te gebruiken ligt meestal in de overwegingen: zuiverheid en snelle, sterke en specifieke werking.
Het is niet juist dat kruiden ongelimiteerd gebruikt kunnen worden.  Ook onoordeelkundig gebruik van kruiden kan gevaarlijke verschijnselen oproepen.
Voorts doet men er goed aan bij het kopen van kruiden te letten op de vlag waaronder ze varen.  Er zijn namelijk kruiden die met wichelarij en sterrenlezerij opgespoord worden.
En men dient bij het gebruik van kruiden zijn vertrouwen niet te stellen op deze middelen, maar op Hem die de middelen moet zegenen, wil men er baat bij vinden.  Vertrouwt men alleen op de middelen dan bestaat het gevaar dat men geheel afhankelijk wordt van deze middelen.  Men komt als het ware onder een ban en bij het minste geringste ongemak is de eerste gedachte gericht op een of ander kruid, zodat men op de duur voortdurend bezig is met het voedsel en de geneeskrachtige kruiden.

Paulus schrijft in 1 Cor. 6 : 12:
... ik zal mij door niets laten knechten.
    

retour antwoorden