Problemen?
onzekerheid, angst, polarisatie, agressie, intimidatie, complotdenken....…
                                                                        ==>    toetst alles en behoudt het goede(1Thess.5:21)

Wat is de oorzaak?
Gods Woord helpt de oorzaak opsporen:
Uitslag diagnose:

          Contactbreuk met de Schepper
Jezus Christus biedt genezing
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Joh.1:9)

Relatie met onze Schepper wordt hersteld,
door het plaatsvervangend offer van de Heere Jezus aan het kruis:

                              Zorg voor open verbinding.
Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1Thess.5:17)

• Besef dat het om een geestelijke strijd gaat.
wij hebben te worstelen tegen boze geesten in de hemelse gewesten. (Ef.6:12)
• Het gaat om de Heere Jezus.
opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.(Joh..14:13)
Wie dank offert, zal Mij eren;(Ps 50:23)
• Voorbeeld 1e gemeente: volhardden in Bijbelstudie, gemeenschap, bidstond. (Hand.2:42)

printvriendelijke afdruk