Anti christelijke symbolen
ANKH
Een aantal betekenissen voor het symbool "ankh"Het ankh-kruis is een symbool van leven en bestaat uit een combinatie van mannelijke en vrouwelijke tekens van Isis en Osiris uit de Egyptische mythologie. Seksueel bewustzijn en vruchtbaarheid worden hieraan gekoppeld.De wiskundige figuur lemniscaat als de verbinding van het geestelijke en het stoffelijke.
ankh, hengselkruis (Lat. crux ansata), is een belangrijk Oudegyptisch symbool dat 'leven' betekent.
Het kan als T-vormig taukruis opgevat worden, met bovenaan een lus die als handvat dient.  Het wordt daaraan door goden of - in het geval van de zonnecultus van Achnaton door de levenschenkende stralen van de zon aan de mensen voorgehouden, maar ook wel afzonderlijk afgebeeld op beeldwerk dat het overleven van de lichamelijke dood voorstelt.  In vroegchristelijk-Koptische tijd werd in Egypte het ankh-kruis als symbool van het eeuwige leven gebezigd, dat de mens door de offerdood van de Verlosser geschonken werd.  Wegens zijn aan een sleutel herinnerende vorm wordt hij ook wel 'levens-' of 'Nijlsteutel' genoemd; als embleem wordt hij wel gebruikt door esoterische groeperingen.


Ankh:    de godin Hathor met het hengselkruis.  Memphis, ca. 1500 v. C.

(Uit: Symbolen; prisma boek Spectrum)
retour antwoorden
meer symbolen