Wichelroede
Een wichelroede is een (meestal) Y-vormig instrument dat bij sommige mensen gaat bewegen boven bepaalde plaatsen.
Het materiaal waarvan de wichelroede gemaakt is, kan verschillen. Vroeger werd er veel gebruikgemaakt van een bepaald soort hout. Tegenwoordig wordt er koper of een kunststof gebruikt.
De werking van de wichelroede als instrument is niet natuurwetenschappelijk bewezen.
Toch kunnen sommige mensen daarmee onzichtbare 'krachten'voelen en zo bijvoorbeeld grondwater opsporen. Hoe is dat te verklaren en waarom waarschuwt de Bijbel er voor?
Paranormale begaafdheid
Waardoor een wichelroede beweegt of ronddraait is geen natuurlijk proces, want niet bij iedereen gebeurt het en de 'krachten'of 'stralen'zijn niet buiten de mens om te meten.
Mensen bij wie de wichelroede beweegt boven bepaalde plaatsen zijn paranormaal begaafd.

Een Bijbels oordeel
Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.
Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel,  (Deut.18:1-12)


Waarom waarschuwt de Bijbel
Er is niet alleen een zichtbare stoffelijke wereld, maar ook een onzichtbare geestelijke wereld. En in de geestelijke wereld zijn twee tegengestelde rijken: het koninkrijk van God, de Heilige Geest, en dat van Gods tegenstander, de Satan.
Het Koninkrijk van God bestaat uit licht, liefde, vrede, waarheid.
Het rijk van Satan is duisternis, angst, verwarring, leugen.
God, onze Schepper, wil niet dat we in geestelijke duisternis komen en waarschuwt daarom ernstig tegen wichelaars.
Wat te doen?
Wat als ouders te doen, wanneer een school of een klassenleraar een wichelroedeloper in de school of in het klaslokaal metingen heeft laten verrichten?. Enkele voorstellen:

Richting de kinderen.
- Eerst als ouders zelf innerlijk afstand nemen van deze wichelarij op grond van Gods Woord.
- Aan de kind(eren) leren wat Gods Woord zegt over wichelarij en hen waarschuwen er niet deel aan te nemen.
- Heeft hun kind meegedaan - al is het in onwetendheid - dan mag het dat aan God belijden. Hij wil ook van deze ongerechtigheid reinigen. (1Joh 1:9).

Richting de school.
- Contact opnemen met de leerkracht en op tactische wijze het bijbelse standpunt naar voren brengen, (dwz a.eerst het feit noemen, b.uw visie geven, c. zoeken naar een oplossing.) en een kopie geven van dit artikel.
- Medestanders onder ouders en leerkrachten zoeken om samen te komen in een gebedsgroep voor de school.

Literatuur:
R. vd Smitte; Twee heren, Uitg.Gideon
E.Nannen; van Occultisme tot bevrijding, uitg. Werkgroep Schepping
Zie ook http://www.bijbelenonderwijs.nl/?page=4&id=956
Printvriendelijke afdruk